Ngân hàng thay đổi cấu trúc mật khẩu truy cập dịch vụ, thời gian hiệu lực của mã xác thực giao dịch một lần...